.

Hírek

Tájékoztató a 2018. december 31-ével véglegessé vált határozattal bejegyzett időszakos férőhelyek 2019. április 30. és 2019. november 30. közötti időszakban történő működtetéséről

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013 (X. 24.) Korm. rendelet 50/C. § (2) bekezdése szerint a "szolgáltatói nyilvántartásba 2018. december 31-én véglegessé vált határozattal bejegyzett időszakos férőhelyek 2019. november 30-ig - a téli időszakon kívül is - adatmódosítás nélkül működhetnek".

Ez a jogszabály felhatalmazza a szolgáltatói nyilvántartásban véglegessé vált határozattal bejegyzett időszakos férőhelyeket biztosító fenntartók számára azt, hogy  2019. november 30-ig - a téli időszakon kívül is nyújthassanak szolgáltatást időszakos férőhelyen. 

Mivel a jogszabály értelmében ezen szolgáltatások adatmódosítás nélkül működhetnek fentieknek megfelelően, így csak az Államkincstártól szükséges nevezett időszakra a normatívát igényelni (a korábbiaktól eltérően), vagyis az államkincstár felé be kell jelenteni, hogy a korábban nem igényelt időszakra is igényt tartanak a normatív finanszírozásra a jogszabályban foglaltak alapján: 

 

  • az önkormányzati fenntartók pedig pótfelméréskor igényelhetik meg a többlettámogatást.

E mellett természetesen a KENYSZI-ben a megszokottak szerint rögzíteni szükséges az igénybevételeket, hiszen a finanszírozás alapját az adja.

Tájékoztató az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet hajléktalanok nappali melegedőjére vonatkozó szabályainak módosításáról

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet hajléktalanok nappali melegedőjére vonatkozó szabályai módosultak. Módosultak továbbá éjjeli menedékhelyére, időszakos férőhelyekre vonatkozó szabályok is. A módosítások a Magyar Közlöny 2018. évi 158. számában jelentek meg, 2018. október 12-én, és 2018. október 15-től léptek hatályba.

A módosított jogszabály megtekinthető itt: 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/d2a4568e66b1c41b31188bf2c088e8320282f65c/megtekintes

A nappali melegedőket érintő változásokról az alábbi rövid tájékoztatást adjuk.

Bővebben...

Köszönet!

A Hajléktalanokért Közalapítvány megköszöni mindazok segítségét és munkáját, akik az elmúlt napok rendkívüli hideg időjárása során részt vettek a bajba került emberek életének megmentésében!

Köszönjük a lakosságtól érkező telefonos bejelentéseket! Köszönjük az adományokat, a magánemberek és cégek önkéntes felajánlásait!

Köszönjük a rendőrök és a mentőszolgálatok közreműködését a szállításokban és a rendkívüli helyzetek megoldásában!

Köszönjük a családsegítő szolgálatoknál dolgozó kollégák közreműködését a lakásukban veszélyeztetettek ellátásában!

Köszönjük az idősotthonokban, pszichiátriai otthonokban és más bentlakásos szociális intézményben dolgozó kollégáknak, hogy rendkívüli szálláslehetőséget biztosítottak intézményeikben és elláttak e napokban hajléktalan embereket!

Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a hajléktalanellátásban dolgozó utcai szociális munkásoknak, a krízisautókon dolgozó kollégáknak, a menedékhelyeken, nappali melegedőkben és más szállásainkon dolgozó kollégáknak, a diszpécserszolgálatosoknak a hatékony munkát, a rendkívüli munkavégzést és helytállást!

Vörös Kód - Csak egy hívás!

Ön itt van: Kezdőlap Hírek