.

Tájékoztató az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet hajléktalanok nappali melegedőjére vonatkozó szabályainak módosításáról

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet hajléktalanok nappali melegedőjére vonatkozó szabályai módosultak. Módosultak továbbá éjjeli menedékhelyére, időszakos férőhelyekre vonatkozó szabályok is. A módosítások a Magyar Közlöny 2018. évi 158. számában jelentek meg, 2018. október 12-én, és 2018. október 15-től léptek hatályba.

A módosított jogszabály megtekinthető itt: 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/d2a4568e66b1c41b31188bf2c088e8320282f65c/megtekintes

A nappali melegedőket érintő változásokról az alábbi rövid tájékoztatást adjuk.

1. Nyitva tartás

A nappali melegedők a hét minden napján (hétfőtől vasárnapig) napi 10 órában kötelesek nyitva tartani, reggel 8 órától este 18 óráig. A nyitva tartás egységesen minden intézményre és szolgáltatóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az adott településen hány szolgáltatás működik. 

2. Létszámnorma

A nappali melegedőkben 2018. október 15-öt követően az alábbi létszámnormákat kell majd alkalmazni:

Ez azt jelenti, hogy a korábbi, 50 főre vetített létszámnormán felül szükséges még 0,5 szociális munkatársat (heti plusz 20 óra), valamint két teljes állású segítőt (heti 2*40 óra) alkalmazni. Vagyis ötven főre vetítve minimum 1 fő teljes állású szociális munkatárs, 1 fő intézményvezető, valamint 3 fő segítő munkatárs foglalkoztatása az előirányzott minimum.

Tájékoztatás a működést biztosító többletforrásról a nappali melegedők esetében

A meghosszabbított nyitva tartáshoz és a szükséges minimumlétszám biztosításához kapcsolódó, 2018. október 15. és 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó plusz támogatási forrást a civil és egyházi fenntartók részére a tervek szerint a Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) fogja biztosítani, pályázat útján. Az önkormányzati fenntartók a Kincstáron keresztül fogják megkapni a forrást.

A pályázati kiírás közzétételéről mindenkit tájékoztatni fogunk.

Várhatóan a 2019. január 1. és december 31. közötti időszak többlettámogatásának biztosítása is pályázati úton, a HKA-n keresztül fog történni a nem állami fenntartók részére, és 2020-tól pedig beépül az állami támogatási rendszerbe.

 

Ön itt van: Kezdőlap Hírek Tájékoztató az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet hajléktalanok nappali melegedőjére vonatkozó szabályainak módosításáról