.

Szakmai anyagok - letöltések

Hajléktalanügyi stratégia

Győri Péter – Maróthy Márta: 

Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei 

Szakértői javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére

(Hajléktalanokért Közalapítvány, Pro Domo Füzetek 1. Budapest, 2008.)

"Jelen stratégiának a középpontjában – szándékaink szerint – a hajléktalanná válás megelőzése és az egzisztenciájukat vesztett, hajléktalanná vált emberek társadalmi integrációja, visszailleszkedésük elősegítése áll.

Abból indulunk ki, hogy a jelenlegi hajléktalanellátó eszközrendszer a rendszerváltást követő első, sokk hatásszerű reakciók és az ezt követő „tűzoltó jellegű” eljárások hatására alakult ki. Az akkori és azt követő jó szándékú megoldások mára számos elemükben (szabályozás, finan-szírozás, ellátási formák, ellátó és döntéshozó szervezetek stb.) intézményesültek, mely egyfelől – nagyon általánosan fogalmazva – a hajléktalan-ellátásnak bizonyos stabilitást kölcsönöznek, sokszor ugyan „rendszeridegen” módon, de lehetőséget biztosítottak több lokális innovatív kezdeményezés, szakmai kísérlet megvalósításához, másfelől azonban lényegében stabilizálták a kezdeti „tűzoltó” eljárási, ellátási és ezeket fenntartó szabályozási-finanszírozási formákat.

Ez a stratégiai program nem azt a célt tűzi ki maga elé, mint egy-egy szokásos kormányzati előterjesztés (melyek száma és hatása nem lebecsülendő az elmúlt másfél évtizedben). Nem a mára kialakult hajléktalanellátó intézményrendszer részleges, jó szándékú javítása, korrekciója áll a középpontjában (ilyen döntésekre is folyamatosan szükség van). Ez a program azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen eszközökkel lehet érdemben megelőzni a hazánkban tömegesnek nevezhető hajléktalanná válást, milyen eszközökkel lehet csökkenteni a hajléktalanság közvetlen veszélyében élők számát, milyen eszközökkel lehet elősegíteni a már egzisztenciájukat vesztett emberek tízezreinek a visszailleszkedését a társadalomba."

A szakértői javaslat teljes szövegének letöltése:

Győri Péter – Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei

Otthontalanul...Tégy az emberért! kiadványok

 Letölthető (pdf) Otthontalanul... Tégy az emberért! Kiadványok:

Kívül tágasabb?

Tartósan utcán élők intézményi ellátásának tapasztalatai egy kísérleti projektben

Baráth Tibor, Beke Zsolt, Káli Réka, Kecskés Katalin és Dr. Petke Zsolt tanulmánya letölthető innen

Intézménylátogatás Neunerhaus Gesundheitszentrum, Bécs

A debreceni ReFoMix szervezésében 2018. június 22-én egy rövid látogatást tettünk Bécs egyik legnagyobb hajléktalanellátó szervezetének, a Neunerhausnak az egészségügyi centrumában. Az erről készült rövid beszámoló itt olvasható.