.

Szakmai anyagok - letöltések

Intézménylátogatás Neunerhaus Gesundheitszentrum, Bécs

A debreceni ReFoMix szervezésében 2018. június 22-én egy rövid látogatást tettünk Bécs egyik legnagyobb hajléktalanellátó szervezetének, a Neunerhausnak az egészségügyi centrumában. Az erről készült rövid beszámoló itt olvasható.

Kívül tágasabb?

Tartósan utcán élők intézményi ellátásának tapasztalatai egy kísérleti projektben

Baráth Tibor, Beke Zsolt, Káli Réka, Kecskés Katalin és Dr. Petke Zsolt tanulmánya letölthető innen

Otthontalanul...Tégy az emberért! kiadványok

 Letölthető (pdf) Otthontalanul... Tégy az emberért! Kiadványok:

Hajléktalanügyi stratégia

Győri Péter – Maróthy Márta: 

Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei 

Szakértői javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére

(Hajléktalanokért Közalapítvány, Pro Domo Füzetek 1. Budapest, 2008.)

"Jelen stratégiának a középpontjában – szándékaink szerint – a hajléktalanná válás megelőzése és az egzisztenciájukat vesztett, hajléktalanná vált emberek társadalmi integrációja, visszailleszkedésük elősegítése áll.

Abból indulunk ki, hogy a jelenlegi hajléktalanellátó eszközrendszer a rendszerváltást követő első, sokk hatásszerű reakciók és az ezt követő „tűzoltó jellegű” eljárások hatására alakult ki. Az akkori és azt követő jó szándékú megoldások mára számos elemükben (szabályozás, finan-szírozás, ellátási formák, ellátó és döntéshozó szervezetek stb.) intézményesültek, mely egyfelől – nagyon általánosan fogalmazva – a hajléktalan-ellátásnak bizonyos stabilitást kölcsönöznek, sokszor ugyan „rendszeridegen” módon, de lehetőséget biztosítottak több lokális innovatív kezdeményezés, szakmai kísérlet megvalósításához, másfelől azonban lényegében stabilizálták a kezdeti „tűzoltó” eljárási, ellátási és ezeket fenntartó szabályozási-finanszírozási formákat.

Ez a stratégiai program nem azt a célt tűzi ki maga elé, mint egy-egy szokásos kormányzati előterjesztés (melyek száma és hatása nem lebecsülendő az elmúlt másfél évtizedben). Nem a mára kialakult hajléktalanellátó intézményrendszer részleges, jó szándékú javítása, korrekciója áll a középpontjában (ilyen döntésekre is folyamatosan szükség van). Ez a program azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen eszközökkel lehet érdemben megelőzni a hazánkban tömegesnek nevezhető hajléktalanná válást, milyen eszközökkel lehet csökkenteni a hajléktalanság közvetlen veszélyében élők számát, milyen eszközökkel lehet elősegíteni a már egzisztenciájukat vesztett emberek tízezreinek a visszailleszkedését a társadalomba."

A szakértői javaslat teljes szövegének letöltése:

Győri Péter – Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei