.

Utcáról hova? – A hajléktalanellátás megújulási lehetőségei

Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2011

   A Hajléktalanokért Közalapítvány idén ősszel ismét megrendezte a téli krízisidőszakot megelőző tanácskozását. A rendezvényt a szokott balatonföldvári helyszínen tartottuk közel 270 hajléktalanellátásban dolgozó kolléga részvételével. Ez évben az előadások és szekciók központi témája az volt, hogy a változó gazdasági, társadalmi, és politikai környezetben merre indulhat a hajléktalanellátó szakma, milyen megújulási lehetőségei vannak.

A rendezvényt – mint minden éven – idén is Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület alelnöke, és évek óta a konferencia házigazdája nyitotta meg. Témaindító előadásában a vidéki nyomortelepeken élők körülményeit helyezte párhuzamba a közterületen élők helyzetével. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendkívüli szegénységben és kirekesztettségben élők tömegei jelenhetnek meg a közeljövőben a hajléktalanellátás látókörében.

A konferencia első plenáris előadásán Ghyczy Gellért (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya, főosztályvezető-helyettes) az utcai szolgálatok működését átalakító új pályázati rendszert ismertette, kiemelve a pályázat nyújtotta megújulási lehetőségeket.

Dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány, kuratóriumi elnök) előadásában a budapesti ellátás finanszírozásának átalakítását ismertette, és kérdéseket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a változó külső körülmények között milyen új kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek a hajléktalan emberek számára segítséget nyújtó szociális munkások, és szervezetek. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a szakma definiálja a feladatait, felelősségeit, és megtalálja valódi értékeit, szerepeit ebben az új viszonyrendszerben és környezetben.

A blokk zárásaként Lőrincz Norbert (Hajléktalanokért Közalapítvány, kuratóriumi elnök) ismertette a Közalapítvány elmúlt évének eseményeit. A kuratórium átalakulása kapcsán köszönetet mondott a korábbi kuratóriumi tagoknak eddigi munkájukért, és köszöntette az új tagokat, akiknek szakmai tapasztalatai és tudása nagy segítséget jelentenek majd a téli hideg időszakra való felkészülésben, a támogatások rendszerének kidolgozásában.


A következő előadásban Maróthy Márta (Hajléktalanokért Közalapítvány, FogLak Projekt szakmai vezető) ismertette az új a TÁMOP 5.3.3. pályázatot, melynek célcsoportját a közterületen élő hajléktalan emberek képezik, és fő célkitűzése ennek a sok nehézséggel küzdő csoportnak a társadalmi integrációja.
Délután Nyitrai Imre (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár) osztotta meg gondolatait a hallgatósággal arról, hogy milyen eredményeket ért el a hajléktalanellátó szakma az elmúlt évek alatt, és milyen új kihívásokkal, feladatokkal, és lehetőségekkel találkozik majd a szektor a közeljövőben.

A rövid szünetet követően két nagyobb blokkban tizenkét rövid előadást hallgattunk meg felvillantva a jelenlegi helyzet megközelítéseit, a külföldi és hazai jó gyakorlatokat a közterületi hajléktalanság kezelésére.

Misetics Bálint előadásában a hajléktalanellátó rendszer szerepeiről és feladatairól beszélt szociálpolitikai megközelítésben. Gurály Zoltán a hagyományos „Február 3.” felmérés adatainak újszerű elemzési módszere kapcsán elmondta, hogyan sikerült tisztán matematikai módszerekkel igazolni a hajléktalansághoz kapcsolódó néhány fontos jelenséget. Gondolatébresztő előadásában megjelent a hajléktalanság utánpótlását képező veszélyeztetett csoport és a tartósan közterületen élők egy olyan rétege, akik alapvetően másféle segítséget igényelnek, mint a többi hajléktalanságban élő ember. Ezt követően Aknai Zoltán ismertette a Tizek elmúlt évi munkáját, érdekérvényesítő tevékenységét. Tóth Csaba az Új Szemlélet Csoport képviseletében az érdekérvényesítés újszerű és fiatalos megközelítéséről beszélt a VIII. kerület „kukázást” tiltó rendelete elleni tiltakozás kapcsán. Ezután két külföldi példa hangzott el a közterületi hajléktalanság, és az ehhez kapcsolódó normasértések kezelésére. A Breitner Péter ismertette angliai példában az antiszociális viselkedés szankcionálására hozott intézkedésről hallottunk, Szabó Andrea pedig a dublini hajléktalanellátást mutatta be, kiemelve a housing first programot.

A délután utolsó részében a hazai tapasztalatokat ismertették a közterületen élők ellátásával kapcsolatban. A budapesti aluljáróban élők elhelyezésének tanulságait Botos Laura mutatta be, majd az első befogadó szálláshelyek működéséről hallottunk két BMSZKI által működtetett szolgáltatás ismertetésében (Lengyel Krisztina és Szabó Károly). Az USZSE komplex programjában közterületen élők munkaerőpiaci-, és társadalmi integrációjának tapasztalatai hangzottak el (Balatoni Ágnes), majd a rövidtávú elhelyezést nyújtó, rendhagyó „12 ágy” programot ismertette Nagy Zoltán a Menedékház Alapítvány képviseletében. A Magyar Vöröskereszt Szolgáltatóházában működő komplex program szakmához és munkalehetőséghez igyekszik hozzásegíteni ügyfeleit (Ambrus Hedvig). A „Látszom!” kiállítás ismertetésében a hajléktalan emberek művészeti önmegvalósítására láthattunk példát (Kardos T. Ádám).

A vacsora után kötetlen keretek között folytatódott tovább a tapasztalatcsere, és a szakmai diskurzus. Az esti programok között megtekinthettük az AHA színpad előadását, melynek keretében a társulat hajléktalan tagjai James Joyce „Ellenfelek” című darabját vitték színre.

A második napon kisebb csoportokban dolgoztak tovább a résztvevők. A valódi esetek megbeszélésével, külföldi tapasztalatok ismertetésével, az „Elsőként lakhatás” módszer, és a munkábaállításhoz kapcsolódó kérdések áttekintésével foglalkozó csoportok gyakorlati szempontból vitatták meg a lehetőségeket. Az utca szolgálatok finanszírozására benyújtandó pályázatot, és fővárosi hajléktalanügyi koncepció végrehajtásának kérdéseit ismertető szekciók a szolgáltatások finanszírozásának átlátását segítették. A program végén a szekciók képviselői plenáris ülésen osztották meg a délelőtti munka tapasztalatait és eredményeit.

A konferenciával párhuzamosan egy lelkes kiscsoport gondolkodott közösen arról, hogy milyen munkát végeznek a hajléktalanellátásban dolgozva, és hogyan lehetne módszereiket és tevékenységeiket megújítani a hatékonyabb segítségnyújtás érdekében.

A két nap sűrű és színes programja remélhetőleg sokak számára adott új gondolatokat és jó példákat a hajléktalan emberek segítésében, és a szolgáltatások hatékony megszervezésben. A téli hideg időjárás beköszönte előtt fontos a szakma számára a lehetőségek áttekintése. Az idei program a közterületi hajléktalanság csökkentésének szakmai eszközeire és lehetőségeire koncentrált, bemutatva az új szakmapolitikai irányzatokat és azok hatásait is. A szervezők remélik, hogy az elhangzott előadások és a szekcióbeszélgetések vitái hozzásegítik a hajléktalanellátás szereplőit, ahhoz, hogy hatékonyabban segítsék ügyfeleiket a közelgő tél során.

A Szervezők mindenkinek köszönik az aktív részvételt.

Letölthető anyagok:

PROGRAM

2011. SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK

Vecsei Miklós, a konferencia házigazdájának köszöntő előadása

Az utcai szolgálatok új finanszírozási rendszerének bemutatása Ghyczy Gellért (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya, főosztályvezető-helyettes)

(M)erre tovább? – Az új rend körvonalai – fővárosi hajléktalanügyi koncepció Dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány, kuratóriumi elnök)

Hírek és aktualitások a Hajléktalanokért Közalapítvány munkájában Lőrincz Norbert (Hajléktalanokért Közalapítvány, kuratóriumi elnök)

Megújulás 2011. Nyitrai Imre (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár)

Az új TÁMOP-5.3.3 pályázati kiírás bemutatása Maróthy Márta (Hajléktalanokért Közalapítvány, FogLak Projekt szakmai vezető)

A szegénypolitikától a büntetőpolitikáig: a kriminalizáció strukturális gyökerei Magyarországon – Misetics Bálint szociológus

Február 3. kutatás 2011. – Gurály Zoltán, „Február 3.” munkacsoport

A Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága (Tizek Tanácsa) tevékenységének bemutatása – Aknai Zoltán, Tizek Tanácsa

"Már a szemetet is lopják" - avagy szemétben turkálni tilos! – Tóth Csaba, Új Szemlélet Csoport

A társas együttélés szabályozása Angliában: az ASBO (Anti-Social Behaviour Order) – Breitner Péter, BMSZKI

Komplex szükségletekkel rendelkező hajléktalanok ellátása Dublinban – Szabó Andrea, Hajléktalanokért Közalapítvány

Szép remények, avagy kiút az aluljáróból – Botos Laura, „MET” Fűtött Utca

Utcáról intézménybe? - A BMSZKI Könyves Krízisközpont és az Alföldi Átmeneti Szállás tapasztalatai – Lengyel Krisztina és Szabó Károly, BMSZKI

SINEDOMO - A visszaút építőkövei – Balatoni Ágnes, Utcai Szociális Segítők Egyesülete, Az előadáshoz kapcsolódó film

12 ágy, azaz két hét remény – Nagy Zoltán, Menedékház Alapítvány

Hogyan készül fából vaskarika? -  Ambrus Hedvig, Magyar Vöröskereszt Szolgáltatóház

LÁTSZOM! – Hajléktalanság és művészet: az első országos fesztiválról dióhéjban – Kardos T. Ádám, Diszpécserportál

2011. SZEPTEMBER 16. PÉNTEK - Szekcióülések

1.            Tartósan közterületen élő hajléktalan emberek ellátásával kapcsolatos kérdések konkrét esetek bemutatásán keresztül – vezeti: Hajdu Krisztián (TÁMASZ Alapítvány)

2.            Külföldi tapasztalatok a közterületen élő emberek ellátásával kapcsolatban – vezeti: Fehér Boróka (BMSZKI)

3.            Az utcai szolgálatok működésének változása a pályázati rendszer bevezetésével – vezeti: Horváth-Takács Bernadett (NEFMI) és Farkasné Farkas Gyöngyi (NRSZH)

4.            Housing First - az "Elsőként Lakhatás" szemlélet bemutatása és hazai alkalmazási lehetőségei – vezeti: Vojtonovszki Bálint (Hajléktalanokért Közalapítvány) Bakos Péter előadása

5.            A fővárosi hajléktalanügyi koncepció végrehajtásának módjai, kérdései – vezeti: Morva Emília (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) és Dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány)

6.            Szubjektív tényezők a hajléktalanok munkavállalásában. A segítők szerepe, avagy közös munka a realitások mentén – vezeti: Ungvárszky Pál (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

Ön itt van: Kezdőlap Rendezvények Korábbi konferenciák Utcáról hova? – A hajléktalanellátás megújulási lehetőségei