.

Változások útján – A hajléktalanellátás jelene és jövője

A hajléktalanellátás országos konferenciája 2012

A Hajléktalanokért Közalapítvány idén ősszel is megrendezte a hajléktalanellátás országos szakmai konferenciáját. A konferencia időpontja: 2012. augusztus 30-31. volt.

A rendezvényt – mint minden évben – idén is Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület alelnöke, és évek óta a konferencia házigazdája nyitotta meg. Témaindító előadásában szimbolikusan beszélt a hajléktalanellátás kihívásairól, és az azt segítő szociális munka nyújtotta praktikus segítségről.

A következő előadást az EMMI képviseletében Ghyczy Gellért főosztályvezető helyettes tartotta meg, aki a hajléktalanellátás hatékonyságáról és fontosságáról mondta el bevezető gondolatait.

A következőkben a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Lőrincz Norbert tartotta meg előadását, melyben bemutatásra került a közalapítvány által működtetett Közalapítvány Iroda munkája, valamint a 2011-12-es időszakban támogatott pályázati programok összesítése, illetve a 2012-13-as év pályázati forrásainak tervezete mind a konvergencia, mind a közép-magyarországi régiók tekintetében.

Ezt követte dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke) előadása „Merre tovább 2013. január 1. után…” címmel, aki a hajléktalanellátás jelenlegi társadalmi-, gazdasági környezetéről, jogszabály nyújtotta lehetőségekről, valamint az új önkormányzati törvényi változások lehetséges hatásairól tett fel kérdéseket, ill. késztette közös gondolkodásra  a résztvevőket.

A következő blokkot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal képviselője Farkasné Farkas Györgyi nyitotta meg. Előadásának címe: „Az NRSZH Tevadmin rendszerével, valamint az utcai szolgálatok pályázati finanszírozásával kapcsolatos aktuális információk”, amelynek keretében beszélt a KENYSZI funkcióiról és jellemzőiről, a KENYSZI által 2012. augusztusig rögzített adatokról, az informatikai program használatának előnyeiről, a rendszer működésének tapasztalatairól, a hajléktalanellátás szolgáltatásainak kihasználtságáról, valamint az NRSZH által pályázati úton finanszírozott Utcai szociális munka szolgáltatásokról, azok területi lefedettségéről, finanszírozásának elszámolási folyamatáról, és ellenőrzéséről.

A programot Morva Emília (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi régiótitkára) valamint Aknai Zoltán (Menhely Alapítvány igazgatója) folytatta a fővárosi konzorcium képviselőiként „Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium jövője” címmel tartották meg előadásukat. Morva Emília előadásának tartalmát tekintve az eddigi-, a jelenlegi-, ill. a középtávú célkitűzésekről, a konzorcium létrejöttének okairól, a Fővárosi Önkormányzat elvárásáról, a probléma megoldásaként használt eszközökről, a gesztorszervezet elvárásairól a konzorciumi partnerek felé, és az eddigi tapasztalatokról volt szó. Míg Aknai Zoltán a Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium működéséről, szervezeti felépítéséről, célkitűzéseiről, finanszírozásáról, feladatairól és hatékonyságáról mondta el tapasztalatait.

A blokkot Kártyás Irén (Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálat vezetője) előadása zárta „A leghidegebb napok a diszpécserszolgálatoknál” címmel. Előadásában bemutatta a Diszpécserszolgálat munkáját, feladatát, a 2012-es év leghidegebb napjaiban (2012.02.01-2012.02.15 között) fogadott hívások számát, illetve az ezeken a hideg napokon nemcsak a szakma, de a társszakmák, és a lakosság összefogását, valamint a kialakult együttműködéseket és az ekkor Budapesten megnyitott ún. krízispontokat. 

A délután további részében több kutató mutatta be kutatási eredményeit. A sort Teller Nóra a Városkutatás Kft. munkatársa „A Hajléktalanság Európai Kutatási Intézetének éves kutatásai, a témák magyarországi relevanciája” előadásával nyitotta, melynek keretében bemutatta a FEANTSA szervezetét, főbb eredményeit, az összehasonlító kutatásokat, ízelítőt adott a szociális bérlakás-szektor és a hajléktalanság kapcsolatával foglalkozó kutatás eredményeiből, és bemutatta az „Elsőként lakhatást” módszer terjesztésének lehetőségeit. 

Ezt követte Gurály Zoltán (Február Harmadika Munkacsoport tagja) előadása „Kik kopogtatnak nálunk? - a "Február Harmadika" adatfelvétel eredményei” címmel. Előadásában az eddigi adatfelvételek eredményei alapján állított fel prognózisokat. Az 1. számú prognózis szerint a következő hat évben a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalanszállón tölteni. A második előrejelzés szerint a következő hat évben az 1953-1971 között általános iskolát befejező évfolyamok férfi tagjai közül átlagosan egy fő fog utcán vagy hajléktalanszállón aludni. A harmadik prognózis szerint a ma Magyarországon élő hajléktalan emberek legalább háromnegyede ugyanott fog élni hajléktalanként, mint élt korábban. A negyedik prognózis szerint a Magyarországon 2012 - 2018 tartó időszakban hajléktalanná váló 16.370 ember többsége a jövedelem hiánya miatt, és nem a sikertelen mobilizáció miatt kerül majd ebbe a helyzetbe, ill. a következő előrejelzés szerint a hajléktalanná váló 16.370 emberek között többen lesznek a nyugdíjkorhatárhoz közel, esetleg azon túl is, mint a korábbi években voltak. Az utolsó előrejelzésében bemutatta, hogy a magyarországi nagyvárosokban kb. mennyien fognak hajléktalanná válni a következő hat évben. Előadása megdöbbentő volt, mely alapján érdemes és szükségszerű a hajléktalanellátás szolgáltatásainak átgondolása.

A blokkot „FogLak Napló - az adatgyűjtés lehetőségei és korlátai” címmel Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) előadása zárta. Előadásában bemutatta a TÁMOP-532/08 projekt által fejlesztett FogLak Napló elnevezésű szoftvert, a fejlesztés célját, az adatkezelésének rendszerét, valamint az adatbázisban található adatokat elemezte különböző aspektusok mentén, mint pl. regionális bontás, segítő folyamatok részei (lakhatás, foglalkoztatás, képzés, szociális munka, stb.), ill. a TÁMOP-533-as projektben résztvevők jellemzői és elégedettsége a programmal kapcsolatban.

A szünet után az új szolgáltatások, új módszerek, új kihívások bemutatása kapott helyet a konferencia programjában. Dr. Kass Ferenc (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) orvos „Küzdelem a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásáért a gazdasági válság árhullámával szemben - az egészségügyi centrumok működése” címmel az Egészségügyi centrumok működéséről, történetéről, szolgáltatásairól, az ellátotti csoport jellemzőiről, és gazdasági finanszírozásáról tartott előadást. Előadása  végén a következő konklúziót vonta le: az Egészségügyi Centrumok létrehozása korábban megoldatlan problémát orvosol; működésükkel bebizonyították, hogy jelentősen javítható a hajléktalan beteg emberek gyógyítása, egészségük megőrzése; illetve mindezek egészségügyi, szociális és gazdasági haszonnal is járnak rövid- és hosszú távon egyaránt.

Miletics Marcell (Baptista Szeretetszolgálat) a következőkben nagyon élvezetes, látványos  és hasznos kitekintő előadást tartott „Kábítószer: új kihívások a hajléktalanellátásban” címmel. Ok-okozati következményt vont le a szerhasználat és a hajléktalanság között, beszélt a designer drogokról és azok hatásairól, valamint bemutatta az Utcafront tűcsere szolgálat adatait, melyek szerint óriási mértékben nőtt a tűcsere programot igénybevevők száma.

A sort Zakar Gergely (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) előadása folytatta „A BMSZKI Aszódi úti intézményének megnyitása - az elmúlt fél év tapasztalatai”-ról. Az előadás nagy sikert aratott a képi megjelenésével, ahol bemutatásra került az új hajléktalanszálló, munkatársai és az általuk nyújtott szolgáltatások.

Noéh András (Baptista Szeretetszolgálat) „Lélekkel a LÉLEK programokról - avagy kiút a hajléktalanságból” címmel tartott rövid előadást a Budapesten működő LÉLEK programokról, amelynek keretében meghívta a konferencia résztvevőit a másnapi szekcióülésre, ahol majd részletesebben kívánta bemutatni a programot.

István Zsolt (Szociális Szolgáltató Központ) „A "Vissza az utcáról program" megvalósításának folyamata Kazincbarcikán” című előadásában bemutatta a program előzményeit, a jelen pályázat nyújtotta lehetőségeket, valamint a program gyakorlati megvalósulását is, melynek eredményeképpen változott a programban résztvevők attitűdje, mentális állapota, jövőképe, illetve a résztvevők várhatóan meg tudnak maradni a jelenlegi lakhatási formájukban is, mivel a program segítségével a megtakarításaik nőttek.

Az új módszerek bemutatását Illésné Domokos Mara (Utcai Szociális Segítők Egyesülete) „Drámapedagógiai eszközök használata a hajléktalanok reintegrációjában” című előadása zárta, melynek keretében prezentálta a dráma, mint módszer előnyét, módszertanát, tevékenységeit, valamint videofelvételen láthattuk, hogy hogyan is néz ki egy drámapedagógiai foglalkozás, ill. annak eredménye: egy előadás, melyet hajléktalan emberek mutattak be.

Elhangzott előadások

2012. augusztus 30. csütörtök

•    Köszöntő előadás – Vecsei Miklós, a konferencia házigazdája
•    Bevezető gondolatok – Ghyczy Gellért főosztályvezető-helyettes Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
•    A Hajléktalanokért Közalapítvány munkája – Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke
•    Merre tovább - 2013. január 1. után... – Dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány)
•    Az NRSZH Tevadmin rendszerével, valamint az utcai szolgálatok pályázati finanszírozásával kapcsolatos aktuális információk – Farkasné Farkas Gyöngyi (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal)
•    Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium jövője – Morva Emília (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)

és Aknai Zoltán (Menhely Alapítvány)
•    A leghidegebb napok a diszpécserszolgálatoknál – Kártyás Irén (Menhely Alapítvány)
•    A Hajléktalanság Európai Kutatási Intézetének éves kutatásai, a témák magyarországi relevanciája – Teller Nóra (Városkutatás Kft.)
•    Kik kopogtatnak nálunk? - a "Február Harmadika" adatfelvétel eredményei – Gurály Zoltán („Február Harmadika” munkacsoport)
•    FogLak Napló - az adatgyűjtés lehetőségei és korlátai – Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány)
•    Küzdelem a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásáért a gazdasági válság árhullámával szemben - az egészségügyi centrumok működése – Dr. Kass Ferenc (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)
•    Kábítószer: új kihívások a hajléktalanellátásban – Miletics Marcell (Baptista Szeretetszolgálat)
•    A BMSZKI Aszódi úti intézményének megnyitása - az elmúlt fél év tapasztalatai – Zakar Gergely (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei)
•    Lélekkel a LÉLEK programokról - avagy kiút a hajléktalanságból – Noéh András (Baptista Szeretetszolgálat)
•    A "Vissza az utcáról program" megvalósításának folyamata Kazincbarcikán – István Zsolt (Szociális Szolgáltató Központ)
•    Drámapedagógiai eszközök használata a hajléktalanok reintegrációjában – Illésné Domokos Mara (Utcai Szociális Segítők Egyesülete)

2012. augusztus 31. péntek - Szekcióülések

1.    Tapasztalatok és eredmények a hajléktalan emberek társadalmi integrációját célzó programok megvalósulása kapcsán: TÁMOP 5.3.3. és "Vissza az utcáról" programok – szekcióvezető: Kemecsei Judit
2.    Új irányok, egyedi programok a hajléktalanellátásban – szekcióvezető: Dr. Győri Péter
3.    "Február Harmadika" Látványkonyha - adatelemzés kívánság szerint – szekcióvezető: Gurály Zoltán és Szabó Andrea
4.    Az esetmunka dilemmáinak feldolgozása a szupervízió segítségével – szekcióvezető: Baráth Tibor (a résztvevők létszáma 15 főben korlátozott)
5.    A szociális- és egészségügyi ellátás határmezsgyéjén. Egészségügyi centrumok működésének és finanszírozásának komplexitása – szekcióvezető: Tóth Ferencné
6.    Kereslet és kínálat a mai magyar hajléktalanellátásban. Párbeszéd a szolgáltatásokról és elvárásokról a hajléktalanellátók és ügyfeleik között – szekcióvezető: Breitner Péter
7.    Mit ér a szakma? - a segítségnyújtás határainak keresése új módszerekkel (a múlt évi munkacsoporton megkezdett közös gondolkodás folytatása) – szekcióvezető: Kármán Erika tréner

Ön itt van: Kezdőlap Rendezvények Korábbi konferenciák Változások útján – A hajléktalanellátás jelene és jövője