.

A hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása projekt záró konferenciája

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz szükséges készség- és képesség fejlesztését, végsősorban társadalmi integrációját tűzte ki célul.

Négy éves munkánk során kialakítottuk azt a regionális koordinátori hálózatot, mely kapcsolatot tartott a hajléktalanellátó szervezetekkel, munkatársaival, társ-szakmákkal, valamint a helyi politikai- és más szereplőkkel. Regionális koordinátoraink havonta szerveztek szakmai műhelytalálkozókat, mely megbeszéléseken gyakorlati szakemberek vitatták meg problémáikat, mutatták be jó gyakorlataikat.

 

Működtettük azt az országos referensi hálózatot, melynek feladata volt a hajléktalan-ellátás mindennapi munkájába beilleszteni az intézményen kívüli lakhatási feltételrendszert, az önálló lakhatás segítését, valamint a hajléktalan emberek képzését, képessé tételét, foglalkoztathatóságának fejlesztését, ill. foglalkoztatását.

Munkánk során támogattuk a helyi szereplők konzultációját, párbeszédét, hogy a hajléktalan emberek segítését közös ügyként tudják kezelni, valamint szerveztünk regionális szakmai napokat, hogy a hajléktalanság kérdését a társadalom tagjai számára érthetővé, megvitathatóvá tegyük.

A hajléktalan-ellátásban dolgozó munkatársaink részére országos képzést szerveztünk annak érdekében, hogy a megszokottól eltérő, új innovatív programunkat ismertté tegyük, lakhatási- és foglalkoztatási elemeit és ismereteit elterjesszük.

Ügyfél-nyilvántartó szoftverünk képes az ügyfelek életútját, az ellátás nyújtotta szolgáltatások igénybevételét követni, adatait elemezni.

A négy éves munkánk során több tanulmány, ország jelentés, szakmai anyag született, melyek mindegyike a szakemberek mindennapi munkáját, az új elméletek gyakorlati bevezetését segítik.

Munkánk végéhez értünk. Annak érdekében, hogy a fentieken túl megismertessük a projekt életútját, eredményeit, jövőbeni elképzeléseinket 2012. június 7-én, Budapesten a Hotel Benczúr-ban (1067 Budapest, Benczúr u. 35.) záró konferenciát szerveztünk, melyre szeretettel vártuk a szakembereken túl mindazokat az érdeklődőket, akik szeretnék megismerni, hogy mit csinál a hajléktalan-ellátás, milyen jó gyakorlatokat valósítottunk meg, valamint milyen jövőbeni elképzelésünk van a hajléktalan emberek segítését illetően.

Köszönjük a projektben résztvevő munkatársaink önzetlen munkáját, valamint mindazon szakemberek erőfeszítését, akik tesznek a hajléktalanság megszüntetéséért, a hajléktalan emberek társadalmi integrációjáért!

A konferencia programja, valamint az elhangzott előadások megtekinthetőek a projekt honlapján.

Ön itt van: Kezdőlap Rendezvények Korábbi konferenciák A hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása projekt záró konferenciája