.

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló kísérő intézkedések megvalósítási folyamatait, a szolgáltatás nyújtó szakemberek és megvalósítást segítő szociális munkások, adott rendszerességgel (6 havonta), a megvalósítás szakmai tapasztalatainak tárgyában történő képzésével, érzékenyítésével kívánja segíteni, mely képzések tematikájának és előadás anyagainak kidolgozására illetve prezentálására, valamit a képzési alkalmak szakmai tapasztalatainak nyomon követesére és írásos összegzésére árajánlat kérő felhívást tesz közzé.

Az árajánlatkérés további tárgyát képezi az adatszolgáltatási eredmények szakértői összegzése és rögzítése, valamint a megvalósítás folyamatának szakértői nyomon követése és írásos összegzés formájában történő szakértői visszajelzés elkészítése a kiemelt projekt felé. 

Az árajánlatkérés tárgya továbbá a részprogram zárását (tervezetten 2020.01.02.) követően a részprogram tevékenységeinek és eredményeinek tanulmány szintű összegzése, előzetesen meghatározott terjedelemmel.

 A RSZTOP-3 projektiroda munkatársai  biztosítják a havi rendszerességű adatszolgáltatási dokumentumokból származó adatokat és a részprogram monitorozásából származó tapasztalati beszámolókat, az előadások szakmai tematikájának meghatározásához, elkészítéséhez, alátámasztásához, prezentálásához és szakmai nyomon követéséhez valamint a szakmai visszajelzések és záró tanulmány elkészítéséhez szükséges alap adatokat is garantálják a szakértői munkához.

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

A kísérő intézkedések részprogram megvalósítása során keletkezett, a részprogram célértékeinek teljesülését alátámasztó, havi rendszerű, excel táblában rögzített adatszolgáltatásra épülő adatbázis létrehozása. 

A kialakítandó adatbázis fő jellemzője, hogy havi rendszerességgel rögzíti és követhetővé teszi a szolgáltatás célcsoporti igénybevételét, valamint az szolgáltatási igénybevételkor rögzített kezelésbevételi tevékenységeket. Lehetővé teszi a részprogram megvalósítói (RSZTOP Projektiroda) által összegzett adatok statisztikai szintű feldolgozását előre meghatározott és véglegesített kritériumok alapján. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás

I. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2018.06.20-án megtartásra került I. Tapasztalati Konferencia került megtartásra.

A Tapasztalati Konferencián jelen voltak az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Vitaindító Előadás: Intézményi megvalósítás és működtetés témakörében (Szücs-Varsányi Nóra – kiemelt projekt szakmai vezetője) 

II.Vitaindító Előadás: Szakmai tapasztalatok a Kísérő intézkedések részprogram megvalósításának témakörében (dr. Tóth András- szakértő)

III.Szekcióülések: A vitaindító előadásokban felvetett témakörök kibontása

A.Ügyfélkör és esetkezelés sajátosságai  

B.A program megvalósítását elősegítő, a szakember által alkalmazott „Jó gyakorlatok”

A Tapasztalati Konferencián elhangzott előadások letölthetők:

Árajánlatkérő felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló kísérő intézkedések szolgáltatásit nyújtó szakemberek, a programindítás és megvalósítás szakmai tapasztalatainak tárgyában történő szakmai képzése, érzékenyítése a RSZTOP-3 projektiroda munkatársai  által biztosított adatszolgáltatási és monitorozási dokumentumok alapján elkészített előadás anyagának kidolgozásával és prezentálásával. A képzési anyagok összeállításához a kiemelt projekt biztosítja a havi rendszerességű adatszolgáltatási dokumentumokból származó, összegzésre került adatokat és a részprogram monitorozásának vonatkozásában lefolytatott elektronikus lekérdezések és narratív interjúk feldolgozásából származó szakanyagokat, annak érdekében, hogy a részprogram eddigiekben megvalósított szolgáltatási tevékenységeinek és azok szakmai eredményeinek összegzésének tárgyával, a tapasztalati konferencia alkalom előadás anyagának kidolgozása és prezentálása megvalósuljon. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás

Programindító szakmai képzések (konvergencia régiók)

A Hajléktalanokért Közalapítvány (továbbiakban Közalapítvány) által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében tervezett, konvergencia régiók területén, 2018.01.02. és 2020.01.01. között megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2017.11.24-én és 2017.12.06-án programindító szakmai képzés került megtartásra.

A képzésen jelen voltak a meghívásos pályázati eljárásban, szakmai alapon kiválasztott Együttműködő Partnerek intézményi képviselői és az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a Közalapítvány és az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A szakmai képzés tematikája

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett kísérő intézkedések ismertetése, bemutatása (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

A szociális és egészségügyi (pszichiátriai, addiktológiai) ellátás összekapcsolása (dr. Tóth András szakmai tanácsadó

A kísérő intézkedések adatszolgáltatásának folyamata és a kapcsolódó dokumentáció rendje (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

A szakmai képzésen elhangzott előadások letölthetők:

Programindító szakmai képzés

A Hajléktalanokért Közalapítvány (továbbiakban Közalapítvány) által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében tervezett, Közép-magyarországi régió területén, 2017.10.16 és 2019.10.15 között megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2017.10.09-én programindító szakmai képzés került megtartásra.

A képzésen jelen voltak a meghívásos pályázati eljárásban, szakmai alapon kiválasztott Együttműködő Partnerek intézményi képviselői és az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a Közalapítvány és az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A szakmai képzés tematikája 

  • RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett kísérő intézkedések ismertetése, bemutatása (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)
  • A szociális és egészségügyi (pszichiátriai, addiktológiai) ellátás összekapcsolása (dr. Tóth András szakmai tanácsadó
  • A kísérő intézkedések adatszolgáltatásának folyamata és a kapcsolódó dokumentáció rendje (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

 

A szakmai képzésen elhangzott előadások letölthetők:

Meghívásos Pályázati Felhívás és kapcsolódó dokumentumok (Konvergencia régiók)

A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája meghívásos pályázatot tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében az úgynevezett kísérő intézkedés részprogram megvalósítására. 

A Közalapítvány a pályázat kapcsán célzott pályázati meghívás keretében választja ki azon együttműködő partnereket, amelyek a program a korlátozott finanszírozási keretösszeg figyelembevétele mellett megfelelnek a megvalósítás szakmai feltételeinek. 

A pályázati felhívás tárgya: 

Együttműködő partnerek kiválasztása a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP” című program már meglévő együttműködő partnerek köréből, a kísérő intézkedések körébe tartozó szolgáltatások biztosításához a Konvergencia régiók területén

Megtekinthető dokumentumok:

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás tárgya:

Az RSZTOP-3 Program kísérő intézkedések szolgáltatásit nyújtó szakemberek és a szolgáltatás megvalósítását támogató szociális munkások, a programindítás tárgyában történő szakmai képzése, érzékenyítése valamint a szolgáltatási tevékenységek követését, teljesítmény mérését biztosító dokumentációs háttér és eljárásrend ismertetése, használatának betanítása adott számú képzési alkalmak előadás anyagainak kidolgozásával és prezentálásával. 

Letölthető dokumentum:

Meghívásos Pályázati Felhívás és kapcsolódó dokumentumok

A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája meghívásos pályázatot tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében az úgynevezett kísérő intézkedés részprogram megvalósítására. 

A Közalapítvány a pályázat kapcsán célzott pályázati meghívás keretében választja ki azon együttműködő partnereket, amelyek a program a korlátozott finanszírozási keretösszeg figyelembevétele mellett megfelelnek a megvalósítás szakmai feltételeinek. 

A pályázati felhívás tárgya: 

Együttműködő partnerek kiválasztása a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP” című program már meglévő együttműködő partnerek köréből, a kísérő intézkedések körébe tartozó szolgáltatások biztosításához a Közép-Magyarország régió területén

Megtekinthető dokumentumok:

• Pályázati felhívás Közép-Magyarország régió (pdf)

• Együttműködési megállapodás tervezet (pdf)

Együttműködési ajánlat (Pályázati adatlap) Közép-Magyarország régió (pdf) 

Kísérő Intézkedések, Második munkacsoport 2017.07.06.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program -a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú- projekt keretében, várhatóan két éves időtartamban, országos szinten, ún. kísérő intézkedéseket tervez megvalósítani.

A projekt keretében tervezett ún. kísérő intézkedések szolgáltatás szakmai tartalmát igyekeztünk a helyi szintű igényekhez- és lehetőségekhez igazítani, a szolgáltatási lehetőségeket közösen áttekinteni, hogy szakmailag megalapozott, szükségleteknek megfelelő, azokra konkrétan reagáló komplex szolgáltatási tervek kerülhessenek kidolgozásra.

 Ennek érdekében 2017. július 6-án szakmai megbeszélésre hívtuk a hajléktalanellátó szervezetek képviselőit.

A megbeszélés témái a következők voltak:

  1. A szolgáltatás tervezési adatlap és útmutató áttekintés
  2. Megvalósítási keretrendszer áttekintés
  3. A nyújtható szolgáltatási tevékenységek pontos meghatározása és alkalmazható szakemberek megjelölése
  4. A szolgáltatás tervezés szakemberigényének meghatározása és az alkalmazhatóság lehetőségeinek bemutatása
  5. A tervezett szolgáltatási tevékenységek helyszíni meghatározása

Letöltések:

Ön itt van: Kezdőlap RSZTOP Kísérő intézkedések