.

III. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2019.04.11-én megtartásra került III. Tapasztalati Konferencia 

A Tapasztalati Konferencia alkalom célja a program megvalósítói tapasztalatainak időszakos összegzése és esetszintű feldolgozása volt. Jelen voltak az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a megvalósításban résztvevő szervezetek szociális képviselői és a RSZTOP-3 projekt munkatársai.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Előadás: Az online felmérés során ismertetett esetek tanulságai és a betegutak statisztikai értékelése 

Előadó: dr. Tóth András RSZTOP-3 projekt pszichiáter szakértő

II.Szekcióülések: A Szekcióülések (fiktív esetek és betegutak három szekcióban történő feldolgozása az előadásban felvetett szempontok alapján)

III. Plenáris esetismertetések: Interaktív szekcióbeszámolók, visszajelzések

A Tapasztalati Konferencián elhangzott előadás letölthető:

II. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2018. november 8-án megtartásra került az eddigi szakmai megvalósítás tapasztalatait és eredményeit összegző II. Tapasztalati Konferencia.

Az RSZTOP-3 projekt képviselői által szervezett, II. Tapasztalati Konferencián a Hajléktalanokért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke köszöntötte a megjelenteket. A konferencia alkalmon jelen voltak mind a részprogramot megvalósító, működtető egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek mind pedig az együttműködő partnerként programmegvalósításban támogatólag résztvevő szociális intézmények és/vagy  szervezetek képviseletében a  szociális szakemberek  is.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Köszöntő, bevezető gondolatok Lőrincz Norbert (Hajléktalanokért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke)

II.Vitaindító előadás I. rész: Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés (dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

III.Vitaindító előadás II. rész: Összegzés és visszajelzés a programmegvalósítók (egészségügyi és szociális szakemberek) szakmai tapasztalatairól (Szücs-Varsányi Nóra – kiemelt projekt szakmai vezetője és dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

IV.Szekcióülések (fiktív esetek és betegutak három szekcióban történő feldolgozása)

V.Szekcióbeszámolók, visszajelzések 

Letölthető előadások:

I.Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés 

II.Összegzés és visszajelzés a programmegvalósítók szakmai tapasztalatairól

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás tárgya:

Az RSZTOP-3 kísérő intézkedések részprogram célértékeinek teljesülését alátámasztó adatokat összegző, egyéni rekordokat tartalmazó adatbázis működtetése, kezelése és frissítése az RSZTOP Projektiroda munkatársai által havi rendszerességgel megküldött excel adatgyűjtő tábla alapján. Az egyeztetett szempontok alapján összesített eredményekről való tájékoztató elkészítése és megküldése a kiemelt projekt felé. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló kísérő intézkedések megvalósítási folyamatait, a szolgáltatás nyújtó szakemberek és megvalósítást segítő szociális munkások, adott rendszerességgel (6 havonta), a megvalósítás szakmai tapasztalatainak tárgyában történő képzésével, érzékenyítésével kívánja segíteni, mely képzések tematikájának és előadás anyagainak kidolgozására illetve prezentálására, valamit a képzési alkalmak szakmai tapasztalatainak nyomon követesére és írásos összegzésére árajánlat kérő felhívást tesz közzé.

Az árajánlatkérés további tárgyát képezi az adatszolgáltatási eredmények szakértői összegzése és rögzítése, valamint a megvalósítás folyamatának szakértői nyomon követése és írásos összegzés formájában történő szakértői visszajelzés elkészítése a kiemelt projekt felé. 

Az árajánlatkérés tárgya továbbá a részprogram zárását (tervezetten 2020.01.02.) követően a részprogram tevékenységeinek és eredményeinek tanulmány szintű összegzése, előzetesen meghatározott terjedelemmel.

 A RSZTOP-3 projektiroda munkatársai  biztosítják a havi rendszerességű adatszolgáltatási dokumentumokból származó adatokat és a részprogram monitorozásából származó tapasztalati beszámolókat, az előadások szakmai tematikájának meghatározásához, elkészítéséhez, alátámasztásához, prezentálásához és szakmai nyomon követéséhez valamint a szakmai visszajelzések és záró tanulmány elkészítéséhez szükséges alap adatokat is garantálják a szakértői munkához.

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

A kísérő intézkedések részprogram megvalósítása során keletkezett, a részprogram célértékeinek teljesülését alátámasztó, havi rendszerű, excel táblában rögzített adatszolgáltatásra épülő adatbázis létrehozása. 

A kialakítandó adatbázis fő jellemzője, hogy havi rendszerességgel rögzíti és követhetővé teszi a szolgáltatás célcsoporti igénybevételét, valamint az szolgáltatási igénybevételkor rögzített kezelésbevételi tevékenységeket. Lehetővé teszi a részprogram megvalósítói (RSZTOP Projektiroda) által összegzett adatok statisztikai szintű feldolgozását előre meghatározott és véglegesített kritériumok alapján. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás

I. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2018.06.20-án megtartásra került I. Tapasztalati Konferencia került megtartásra.

A Tapasztalati Konferencián jelen voltak az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Vitaindító Előadás: Intézményi megvalósítás és működtetés témakörében (Szücs-Varsányi Nóra – kiemelt projekt szakmai vezetője) 

II.Vitaindító Előadás: Szakmai tapasztalatok a Kísérő intézkedések részprogram megvalósításának témakörében (dr. Tóth András- szakértő)

III.Szekcióülések: A vitaindító előadásokban felvetett témakörök kibontása

A.Ügyfélkör és esetkezelés sajátosságai  

B.A program megvalósítását elősegítő, a szakember által alkalmazott „Jó gyakorlatok”

A Tapasztalati Konferencián elhangzott előadások letölthetők:

Árajánlatkérő felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló kísérő intézkedések szolgáltatásit nyújtó szakemberek, a programindítás és megvalósítás szakmai tapasztalatainak tárgyában történő szakmai képzése, érzékenyítése a RSZTOP-3 projektiroda munkatársai  által biztosított adatszolgáltatási és monitorozási dokumentumok alapján elkészített előadás anyagának kidolgozásával és prezentálásával. A képzési anyagok összeállításához a kiemelt projekt biztosítja a havi rendszerességű adatszolgáltatási dokumentumokból származó, összegzésre került adatokat és a részprogram monitorozásának vonatkozásában lefolytatott elektronikus lekérdezések és narratív interjúk feldolgozásából származó szakanyagokat, annak érdekében, hogy a részprogram eddigiekben megvalósított szolgáltatási tevékenységeinek és azok szakmai eredményeinek összegzésének tárgyával, a tapasztalati konferencia alkalom előadás anyagának kidolgozása és prezentálása megvalósuljon. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás

Programindító szakmai képzések (konvergencia régiók)

A Hajléktalanokért Közalapítvány (továbbiakban Közalapítvány) által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében tervezett, konvergencia régiók területén, 2018.01.02. és 2020.01.01. között megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2017.11.24-én és 2017.12.06-án programindító szakmai képzés került megtartásra.

A képzésen jelen voltak a meghívásos pályázati eljárásban, szakmai alapon kiválasztott Együttműködő Partnerek intézményi képviselői és az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a Közalapítvány és az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A szakmai képzés tematikája

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett kísérő intézkedések ismertetése, bemutatása (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

A szociális és egészségügyi (pszichiátriai, addiktológiai) ellátás összekapcsolása (dr. Tóth András szakmai tanácsadó

A kísérő intézkedések adatszolgáltatásának folyamata és a kapcsolódó dokumentáció rendje (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

A szakmai képzésen elhangzott előadások letölthetők:

Programindító szakmai képzés

A Hajléktalanokért Közalapítvány (továbbiakban Közalapítvány) által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében tervezett, Közép-magyarországi régió területén, 2017.10.16 és 2019.10.15 között megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2017.10.09-én programindító szakmai képzés került megtartásra.

A képzésen jelen voltak a meghívásos pályázati eljárásban, szakmai alapon kiválasztott Együttműködő Partnerek intézményi képviselői és az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a Közalapítvány és az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A szakmai képzés tematikája 

  • RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett kísérő intézkedések ismertetése, bemutatása (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)
  • A szociális és egészségügyi (pszichiátriai, addiktológiai) ellátás összekapcsolása (dr. Tóth András szakmai tanácsadó
  • A kísérő intézkedések adatszolgáltatásának folyamata és a kapcsolódó dokumentáció rendje (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

 

A szakmai képzésen elhangzott előadások letölthetők:

Meghívásos Pályázati Felhívás és kapcsolódó dokumentumok (Konvergencia régiók)

A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája meghívásos pályázatot tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében az úgynevezett kísérő intézkedés részprogram megvalósítására. 

A Közalapítvány a pályázat kapcsán célzott pályázati meghívás keretében választja ki azon együttműködő partnereket, amelyek a program a korlátozott finanszírozási keretösszeg figyelembevétele mellett megfelelnek a megvalósítás szakmai feltételeinek. 

A pályázati felhívás tárgya: 

Együttműködő partnerek kiválasztása a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP” című program már meglévő együttműködő partnerek köréből, a kísérő intézkedések körébe tartozó szolgáltatások biztosításához a Konvergencia régiók területén

Megtekinthető dokumentumok:

Ön itt van: Kezdőlap RSZTOP Kísérő intézkedések