.

Tájékoztató

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program -a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 kódszámú- projekt keretében, várhatóan 2018.01.01-2019.12.31. közötti időtartamban ún. kísérő intézkedéseket tervez megvalósítani a konvergencia és a közép-magyarországi régiókban, összesen 21 helyszínen. 

 A kísérő intézkedések pszichiátriai betegek, mentális problémákkal, függőségekkel küzdő hajléktalan emberek számára kívánnak terápiás szolgáltatásokat nyújtani A hajléktalan emberek pszichés állapotának, életvitelének javításához hozzájáruló, terápiás jellegű intézkedések konkrét szakmai tartalmának kidolgozása 2017 év elején elindult.

Az előkészítési folyamatok keretében egy igényfelmérő kérdőív került kidolgozásra, melynek kitöltésére a hajléktalanellátó szervezetekben szociális munkát és/vagy szociális ügyintézést végző, intézményi dolgozókat kérjük fel.  A kérdőívek kitöltésével nyert adatokat alapul véve, reményeink szerint a tervezett kísérő intézkedések terápiás szolgáltatásai megfelelően tudnak igazodni a hajléktalanellátó intézmények ügyfélkörének valós igényeihez.

Az alábbi linkre kattintva, kitöltheti a kérdőívet:

https://goo.gl/forms/sJ7N42gnxyqmBmg03

Köszönjük az együttműködését!

 

RSZTOP Árajánlatkérő felhívás

A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

A  felhívás tárgya: 

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló kísérő intézkedések szolgáltatási palettájának, szakmai és dokumentációs módszertanának valamint eljárásrendjének szakértői kidolgozása

Letölthető dokumentumok:

Kísérő intézkedések, Első munkacsoport 2017.04.20

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program -a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú- projekt keretében, várhatóan 2018.01.01-2019.12.31. közötti időtartamban, országos szinten, ún. kísérő intézkedéseket tervez megvalósítani.

A projekt keretében tervezett ún. kísérő intézkedések szolgáltatás szakmai tartalmát igyekszünk a helyi szintű igényekhez- és lehetőségekhez igazítani, ennek érdekében 2017.04.20-án szakmai megbeszélésre hívtuk a hajléktalanellátó szervezetek képviselőit.

A megbeszélés témái a következők voltak:

kiemelt projekt: RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett kísérő intézkedések ismertetése,

kiemelt projekt: célcsoporti igényfelmérő kérdőív eredményeinek bemutatása,  

meghívott résztvevők: a helyi szintű hajléktalanellátás és a helyi szintű egészségügyi ellátás kapcsolatrendszerének feltérképezése, különös tekintettel a pszichiátriai és addiktológiai ellátásokra vonatkozóan,

meghívott résztvevők: más projekt (pl. TÁMOP-5.3.3 programok) keretében, a hajléktalan emberek részére nyújtott pszichiátriai- és mentális segítségnyújtás tapasztalatainak, kereteinek, financiális hátterének, tervezett- és megvalósult eredményeinek bemutatása,

meghívott résztvevők: a kiemelt projekt keretében tervezett ún. kísérő intézkedések szolgáltatás tartalmára vonatkozó szakmai javaslatok bemutatása.

A Munkacsoporton elhangzott előadások letölthetők:

Kísérő Intézkedések, Második munkacsoport 2017.07.06.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program -a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú- projekt keretében, várhatóan két éves időtartamban, országos szinten, ún. kísérő intézkedéseket tervez megvalósítani.

A projekt keretében tervezett ún. kísérő intézkedések szolgáltatás szakmai tartalmát igyekeztünk a helyi szintű igényekhez- és lehetőségekhez igazítani, a szolgáltatási lehetőségeket közösen áttekinteni, hogy szakmailag megalapozott, szükségleteknek megfelelő, azokra konkrétan reagáló komplex szolgáltatási tervek kerülhessenek kidolgozásra.

 Ennek érdekében 2017. július 6-án szakmai megbeszélésre hívtuk a hajléktalanellátó szervezetek képviselőit.

A megbeszélés témái a következők voltak:

  1. A szolgáltatás tervezési adatlap és útmutató áttekintés
  2. Megvalósítási keretrendszer áttekintés
  3. A nyújtható szolgáltatási tevékenységek pontos meghatározása és alkalmazható szakemberek megjelölése
  4. A szolgáltatás tervezés szakemberigényének meghatározása és az alkalmazhatóság lehetőségeinek bemutatása
  5. A tervezett szolgáltatási tevékenységek helyszíni meghatározása

Letöltések:

Meghívásos Pályázati Felhívás és kapcsolódó dokumentumok

A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája meghívásos pályázatot tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében az úgynevezett kísérő intézkedés részprogram megvalósítására. 

A Közalapítvány a pályázat kapcsán célzott pályázati meghívás keretében választja ki azon együttműködő partnereket, amelyek a program a korlátozott finanszírozási keretösszeg figyelembevétele mellett megfelelnek a megvalósítás szakmai feltételeinek. 

A pályázati felhívás tárgya: 

Együttműködő partnerek kiválasztása a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP” című program már meglévő együttműködő partnerek köréből, a kísérő intézkedések körébe tartozó szolgáltatások biztosításához a Közép-Magyarország régió területén

Megtekinthető dokumentumok:

• Pályázati felhívás Közép-Magyarország régió (pdf)

• Együttműködési megállapodás tervezet (pdf)

Együttműködési ajánlat (Pályázati adatlap) Közép-Magyarország régió (pdf) 

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás tárgya:

Az RSZTOP-3 Program kísérő intézkedések szolgáltatásit nyújtó szakemberek és a szolgáltatás megvalósítását támogató szociális munkások, a programindítás tárgyában történő szakmai képzése, érzékenyítése valamint a szolgáltatási tevékenységek követését, teljesítmény mérését biztosító dokumentációs háttér és eljárásrend ismertetése, használatának betanítása adott számú képzési alkalmak előadás anyagainak kidolgozásával és prezentálásával. 

Letölthető dokumentum:

Meghívásos Pályázati Felhívás és kapcsolódó dokumentumok (Konvergencia régiók)

A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája meghívásos pályázatot tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében az úgynevezett kísérő intézkedés részprogram megvalósítására. 

A Közalapítvány a pályázat kapcsán célzott pályázati meghívás keretében választja ki azon együttműködő partnereket, amelyek a program a korlátozott finanszírozási keretösszeg figyelembevétele mellett megfelelnek a megvalósítás szakmai feltételeinek. 

A pályázati felhívás tárgya: 

Együttműködő partnerek kiválasztása a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP” című program már meglévő együttműködő partnerek köréből, a kísérő intézkedések körébe tartozó szolgáltatások biztosításához a Konvergencia régiók területén

Megtekinthető dokumentumok:

Programindító szakmai képzés

A Hajléktalanokért Közalapítvány (továbbiakban Közalapítvány) által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében tervezett, Közép-magyarországi régió területén, 2017.10.16 és 2019.10.15 között megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2017.10.09-én programindító szakmai képzés került megtartásra.

A képzésen jelen voltak a meghívásos pályázati eljárásban, szakmai alapon kiválasztott Együttműködő Partnerek intézményi képviselői és az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a Közalapítvány és az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A szakmai képzés tematikája 

  • RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett kísérő intézkedések ismertetése, bemutatása (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)
  • A szociális és egészségügyi (pszichiátriai, addiktológiai) ellátás összekapcsolása (dr. Tóth András szakmai tanácsadó
  • A kísérő intézkedések adatszolgáltatásának folyamata és a kapcsolódó dokumentáció rendje (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

 

A szakmai képzésen elhangzott előadások letölthetők:

Programindító szakmai képzések (konvergencia régiók)

A Hajléktalanokért Közalapítvány (továbbiakban Közalapítvány) által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében tervezett, konvergencia régiók területén, 2018.01.02. és 2020.01.01. között megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2017.11.24-én és 2017.12.06-án programindító szakmai képzés került megtartásra.

A képzésen jelen voltak a meghívásos pályázati eljárásban, szakmai alapon kiválasztott Együttműködő Partnerek intézményi képviselői és az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a Közalapítvány és az RSZTOP-3 projekt képviselői.

A szakmai képzés tematikája

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében tervezett kísérő intézkedések ismertetése, bemutatása (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

A szociális és egészségügyi (pszichiátriai, addiktológiai) ellátás összekapcsolása (dr. Tóth András szakmai tanácsadó

A kísérő intézkedések adatszolgáltatásának folyamata és a kapcsolódó dokumentáció rendje (Szücs-Varsányi Nóra szakmai vezető)

A szakmai képzésen elhangzott előadások letölthetők:

Árajánlatkérő felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló kísérő intézkedések szolgáltatásit nyújtó szakemberek, a programindítás és megvalósítás szakmai tapasztalatainak tárgyában történő szakmai képzése, érzékenyítése a RSZTOP-3 projektiroda munkatársai  által biztosított adatszolgáltatási és monitorozási dokumentumok alapján elkészített előadás anyagának kidolgozásával és prezentálásával. A képzési anyagok összeállításához a kiemelt projekt biztosítja a havi rendszerességű adatszolgáltatási dokumentumokból származó, összegzésre került adatokat és a részprogram monitorozásának vonatkozásában lefolytatott elektronikus lekérdezések és narratív interjúk feldolgozásából származó szakanyagokat, annak érdekében, hogy a részprogram eddigiekben megvalósított szolgáltatási tevékenységeinek és azok szakmai eredményeinek összegzésének tárgyával, a tapasztalati konferencia alkalom előadás anyagának kidolgozása és prezentálása megvalósuljon. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás

Ön itt van: Kezdőlap RSZTOP Kísérő intézkedések