.

Árajánlatkérő Felhívás: Statisztikai szakértői feladatok ellátása

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében.

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérő intézkedések részprogramjának második megvalósítási szakaszában végrehajtott országos felmérés főbb statisztikai szempontjainak meghatározása, a célértékek meghatározása, az adatgyűjtés módszertani kidolgozása, az összesítés főbb számszaki szempontjainak kijelölése, az adatbázis megtervezésében, kialakításában való szakértői részvétel együttműködésben a projektirodával és a projektben szintén szakértői szinten részvevő pszichiáter szakorvossal.

Letölthető Dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás: Orvosszakmai feladatok ellátása

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében.

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérő intézkedések pszichiátriai és addiktológiai állapotfelmérő valamint mentálhigiénés állapotát érintő kérdésekből álló teszt kidolgozása.

Letölthető Dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás: összegző Zárótanulmány, valamint Interjúválogatás nyomdai kivitelezése

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérőintézkedések folyamatait, a szolgáltatás nyújtó szakemberek és megvalósítást segítő szociális munkások, szakmai tapasztalatait és észrevételeit szakértői (pszichiátriai szakorvosi valamit statisztikai) szinten összegző Zárótanulmány, valamint Interjúválogatás nyomdai kivitelezése.

Letölthető Dokumentum:

 

Árajánaltkérő felhívás - Összegző zárótanulmány, szöveggyűjtemény nyomdai előkészítése.

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérőintézkedések folyamatait, a szolgáltatás nyújtó szakemberek és megvalósítást segítő szociális munkások, szakmai tapasztalatait és észrevételeit szakértői (pszichiátriai szakorvosi valamit statisztikai) szinten összegző Zárótanulmány, valamint Szöveggyűjtemény nyomdai előkészítése.

A két dokumentum vonatkozásában részajánlat is tehető az alábbi fő tevékenységek tekintetében:

1.) a nyelvi lektorálás elvégzésére, 

2.) a szerkesztői feladatok ellátására valamint 

3.) a borítók (B1: borítócímoldal, B4: a borító hátoldala és a gerinc) digitális megtervezésére és formai kivitelezésére. 

A három főbb tevékenységi kör elvégzendő, mind a Zárótanulmány, mind pedig a hozzá kapcsolódó interjúválogatásból álló Szöveggyűjtemény tekintetében. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás - Záró tanulmány

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás tárgya:

A részprogram megvalósító szakaszának szakmai tapasztati összegzését, az RSZTOP-3 projektiroda  munkatársai egy ún. Záró tanulmány formájában kívánják megvalósítani, mely tanulmányban, statisztikai szempontú megközelítéséket, adatösszegzéseket, kimutatásokat és kiértékeléseket is próbálnak eszközölni. A meglévő adatbázis adatainak, az RSZTOP-3 munkatársaival előre egyeztetett, a Zárótanulmány szakmai szempontjainak megfelelő elemzése valamint összesítések, kiértékelések elkészítése a szakértő feladata. 

Letölthető dokumentum: 

IV. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2019.11.14-én megtartásra került az utolsó szakmai tapasztalati találkozó.

A szakmai találkozó célja a program megvalósítói tapasztalatainak összegzése és feldolgozása volt. Jelen voltak az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a megvalósításban résztvevő szervezetek szociális képviselői és a RSZTOP-3 projekt munkatársai.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I. Előadás: Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés (dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

II. Előadó: A tapasztalati interjúk alapján történő szakmai visszajelzés, az általános tapasztalatok és dilemmák felvázolása (dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

III. Szekcióbeszélgetések az egészségügyi és szociális szféra képviselőivel:

1. Szociális szakemberek szekciója: A kísérő intézkedések részprogram szakmai tartalmának átértékelése és újra-tervezése egy - a jelen kiegészítő étkezés szolgáltatás biztosítását érintő - esetleges időszakhosszabbítás (2020-2021) függvényében (Szekcióvezető: Szücs-Varsányi Nóra)

2. Egészségügyi szakemberek szekciója: A szakmai tapasztalati interjúk főbb általános megállapításainak és dilemmás pontjainak műhelybeszélgetés keretében történő feldolgozása az elhangzott előadás tükrében (Szekcióvezető: dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

A Tapasztalati Konferencián elhangzott előadás letölthető:

III. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2019.04.11-én megtartásra került III. Tapasztalati Konferencia 

A Tapasztalati Konferencia alkalom célja a program megvalósítói tapasztalatainak időszakos összegzése és esetszintű feldolgozása volt. Jelen voltak az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a megvalósításban résztvevő szervezetek szociális képviselői és a RSZTOP-3 projekt munkatársai.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Előadás: Az online felmérés során ismertetett esetek tanulságai és a betegutak statisztikai értékelése 

Előadó: dr. Tóth András RSZTOP-3 projekt pszichiáter szakértő

II.Szekcióülések: A Szekcióülések (fiktív esetek és betegutak három szekcióban történő feldolgozása az előadásban felvetett szempontok alapján)

III. Plenáris esetismertetések: Interaktív szekcióbeszámolók, visszajelzések

A Tapasztalati Konferencián elhangzott előadás letölthető:

II. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2018. november 8-án megtartásra került az eddigi szakmai megvalósítás tapasztalatait és eredményeit összegző II. Tapasztalati Konferencia.

Az RSZTOP-3 projekt képviselői által szervezett, II. Tapasztalati Konferencián a Hajléktalanokért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke köszöntötte a megjelenteket. A konferencia alkalmon jelen voltak mind a részprogramot megvalósító, működtető egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek mind pedig az együttműködő partnerként programmegvalósításban támogatólag résztvevő szociális intézmények és/vagy  szervezetek képviseletében a  szociális szakemberek  is.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Köszöntő, bevezető gondolatok Lőrincz Norbert (Hajléktalanokért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke)

II.Vitaindító előadás I. rész: Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés (dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

III.Vitaindító előadás II. rész: Összegzés és visszajelzés a programmegvalósítók (egészségügyi és szociális szakemberek) szakmai tapasztalatairól (Szücs-Varsányi Nóra – kiemelt projekt szakmai vezetője és dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

IV.Szekcióülések (fiktív esetek és betegutak három szekcióban történő feldolgozása)

V.Szekcióbeszámolók, visszajelzések 

Letölthető előadások:

I.Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés 

II.Összegzés és visszajelzés a programmegvalósítók szakmai tapasztalatairól

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás tárgya:

Az RSZTOP-3 kísérő intézkedések részprogram célértékeinek teljesülését alátámasztó adatokat összegző, egyéni rekordokat tartalmazó adatbázis működtetése, kezelése és frissítése az RSZTOP Projektiroda munkatársai által havi rendszerességgel megküldött excel adatgyűjtő tábla alapján. Az egyeztetett szempontok alapján összesített eredményekről való tájékoztató elkészítése és megküldése a kiemelt projekt felé. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló kísérő intézkedések megvalósítási folyamatait, a szolgáltatás nyújtó szakemberek és megvalósítást segítő szociális munkások, adott rendszerességgel (6 havonta), a megvalósítás szakmai tapasztalatainak tárgyában történő képzésével, érzékenyítésével kívánja segíteni, mely képzések tematikájának és előadás anyagainak kidolgozására illetve prezentálására, valamit a képzési alkalmak szakmai tapasztalatainak nyomon követesére és írásos összegzésére árajánlat kérő felhívást tesz közzé.

Az árajánlatkérés további tárgyát képezi az adatszolgáltatási eredmények szakértői összegzése és rögzítése, valamint a megvalósítás folyamatának szakértői nyomon követése és írásos összegzés formájában történő szakértői visszajelzés elkészítése a kiemelt projekt felé. 

Az árajánlatkérés tárgya továbbá a részprogram zárását (tervezetten 2020.01.02.) követően a részprogram tevékenységeinek és eredményeinek tanulmány szintű összegzése, előzetesen meghatározott terjedelemmel.

 A RSZTOP-3 projektiroda munkatársai  biztosítják a havi rendszerességű adatszolgáltatási dokumentumokból származó adatokat és a részprogram monitorozásából származó tapasztalati beszámolókat, az előadások szakmai tematikájának meghatározásához, elkészítéséhez, alátámasztásához, prezentálásához és szakmai nyomon követéséhez valamint a szakmai visszajelzések és záró tanulmány elkészítéséhez szükséges alap adatokat is garantálják a szakértői munkához.

Letölthető dokumentum:

Ön itt van: Kezdőlap RSZTOP Kísérő intézkedések